Error message

Deprecated function: Optional parameter $feed_nid declared before required parameter $context is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /homepages/32/d401354840/htdocs/SengZawmFah/includes/bootstrap.inc).

ၽဵင်းၵႂၢမ်း

ဝၢၼ်ႈတႆးတီႈမိူင်း Singapore

တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

V1:  တင်းယိင်းတင်းၸၢႆးၸုင်တၢႆး   ႁူမ်ႈၸႂ်ၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်
တင်းၸူမ်းတင်းသိူဝ်းပွင်ပွႆး   ၵိၼ်ၸဵင်ၶဝ်ႈမႂ်ႇဝႃႈ
ပွႆးတႆးႁွင်ႉပီႈၼွင်ႉမႂ်ႇၸွမ်းထုင်းၵဝ်ႇ  ၶဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးဢမ်ႇလိုမ်းၶိူဝ်း
မိူဝ်းႁိူၼ်းၵေႃႈၸႂ်ၸပ်းပီႈၼွင်ႉတႆးတီႈမိူင်း Singapore

V2:  ၽဵင်းတႆးၵႂၢမ်းတႆးလိၵ်ႈတႆး   ၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼင်ႇၵၼ်
ၽၵ်းတႆးၶူဝ်းတႆးၾိင်ႈတႆး   ၶဝ်ဢမ်ႇလိုမ်းၼင်ႇၵၼ်
ၼူၵ်ႉတူဝ်းၵေႃႈ  ၵႃႈၸွမ်းၵွင်မွင်းတင်းသႅင်ႇ  ၽူႈလႂ်ၵေႃႈဢၢမ်းဢၢမ်းၸႂ်ဢၢမ်းၶေႃး 
ယၢမ်းႁဝ်းလႆႈၶဝ်ႈပွႆးၸဵင်ဝၢၼ်ႈတႆးတီႈမိူင်း Singapore

Cho: ဢမ်ႇလိုမ်းပီႈၼွင်ႉႁပ်ႉႁွင်းႁဝ်း  ထိုင်မိူဝ်းသူႇ
လူႇဝၢင်ႇတၢၼ်းၾိင်ႈထုင်းပၼ်ၶိူဝ်းသိုပ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း
ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸိူဝ်ႉၾၼ်းသင်ၵေႃႈ   ပဵၼ်တူၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇၼႆဝႃႈ
ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်း Singapore
Music ….
V3:  ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ  ဢွၼ်မႃးတုမ်ၵၼ်ၽိုၵ်းလႅၼ်ႇၵႃႈ
ၼိုင်ႈပီႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ  ဢွၼ်မႃးၵိၼ်ၸဵင်ၶဝ်ႈမႂ်ႇဝႃႈ
ပွႆးတႆးႁွင်ႉပီႈၼွင်ႉမႂ်ႇၸွမ်းထုင်းၵဝ်ႇ  ၶဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးဢမ်ႇလိုမ်းၶိူဝ်း
မိူဝ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ  ၸႂ်ၶိုၼ်းထိုင်ဝၢၼ်ႈတႆးတီႈမိူင်း Singapore

Cho: ဢမ်ႇလိုမ်းပီႈၼွင်ႉႁပ်ႉႁွင်းႁဝ်း  ထိုင်မိူဝ်းသူႇ
လူႇဝၢင်ႇတၢၼ်းၾိင်ႈထုင်းပၼ်ၶိူဝ်းသိုပ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း
ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸိူဝ်ႉၾၼ်းသင်ၵေႃႈ   ပဵၼ်တူၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇၼႆဝႃႈ
ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်း Singapore

Cho: ဢမ်ႇလိုမ်းပီႈၼွင်ႉႁပ်ႉႁွင်းႁဝ်း  ထိုင်မိူဝ်းသူႇ
လူႇဝၢင်ႇတၢၼ်းၾိင်ႈထုင်းပၼ်ၶိူဝ်းသိုပ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း
ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸိူဝ်ႉၾၼ်းသင်ၵေႃႈ   ပဵၼ်တူၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇၼႆဝႃႈ
(ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်း Singapore)    fade out