Error message

Deprecated function: Optional parameter $feed_nid declared before required parameter $context is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /homepages/32/d401354840/htdocs/SengZawmFah/includes/bootstrap.inc).

ၽဵင်းၵႂၢမ်း

 

ပိူၼ်ႈတၵ်ႉမၢဝ်ႇလူင်ယဝ်ႈ

တႅမ်ႈ ၊ ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

 • ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ယႃႇပေထဵင်ၵႂၢမ်းၸၢႆးႁဝ်းၼႃႈ   ဢွၵ်ႇဝႃႇပီႊၼႆႉၶႂ်ႈဢၢၼ်းၵူပ်ႉၵူႊ
  ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းၸၢႆးႁဝ်းၼႃႈ   သင်ပႂ်ႉႁိုင်ၵူဝ်ႁႃးလႆႈယၢၼ်ဢိူဝ်ႈ
  ၶၢဝ်းတၢင်းႁၵ်ႉႁႃးပႆမႃးပေႃးႁိုင်  ဢွၵ်ႇဝႃႇလႂ် ပဵၼ်ၵႂႃႇပွႆးပိူၼ်ႈ
  မၢဝ်ႇလူင်ၼႆ လႆႈတၢင်းပိူၼ်ႈယွၵ်ႇၵူၺ်း
 • ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ယႃႇၸႂ်ၼမ်မွင်းၵေႃႉႁၵ်ႉထႅင်ႈ  တႃႇတၢင်းႁၵ်ႉပီႈႁႂ်ႈပေႃးတမ်းၸႂ်
  ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ယႃႇၶီၽွမ်ႉၸၢႆးဝႆးလႄႈ   လွင်ႈယၢၵ်ႈၽၢၼ်ပီႈႁေႉၵင်ႈယူႇဢိူဝ်ႈ
  တၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆးၼႆႉဢမ်ႇဢၢၼ်းယွမ်းၽႂ်  ဢွၵ်ႇဝႃႇပီႊၼႆႉႁႂ်ႈပဵၼ်ပွႆးႁႃး
  မၢဝ်ႇလူင်ၼႆ ဢၼ်ၸိူဝ်းပိူၼ်ႈတၵ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးဢၢမ်းၼႆ

cho:  ဢွၵ်ႇဝႃႇၵၼ်ႇတေႃး တူၺ်းပိူၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ယူႇယူႇၵုမ်ႇဢိုၵ်ႉၵႅၼ်ႉၼမ်ႉလၢႆးသေ
တႃႇၸၢႆးလႆႈတၢင်းၶွႆယူႇ မီးၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း
ယူႇၵႂႃႇယူႇမႃး ဢိူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၵေႃႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်
ဢွၵ်ႇပႆတၢင်းမီးၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ယႃႇပေထဵင်ၵႂၢမ်းၽွမ်ႉၸၢႆးလႄႈၼွင်ႉႁၵ်ႉဢိူၺ်း ….
ႁိူၺ်း …..ႁႃ…..ႁႃ……

Solo
ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ယႃႇၸႂ်ၼမ်မွင်းၵေႃႉႁၵ်ႉထႅင်ႈ  တႃႇတၢင်းႁၵ်ႉပီႈႁႂ်ႈပေႃးတမ်းၸႂ်
ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ယႃႇၶီၽွမ်ႉၸၢႆးဝႆးလႄႈ   လွင်ႈယၢၵ်ႈၽၢၼ်ပီႈႁေႉၵင်ႈယူႇဢိူဝ်ႈ
တၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆးၼႆႉဢမ်ႇဢၢၼ်းယွမ်းၽႂ်  ဢွၵ်ႇဝႃႇပီႊၼႆႉႁႂ်ႈပဵၼ်ပွႆးႁႃး
မၢဝ်ႇလူင်ၼႆ ဢၼ်ၸိူဝ်းပိူၼ်ႈတၵ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးဢၢမ်းၼႆ

cho:  [ဢွၵ်ႇဝႃႇၵၼ်ႇတေႃး တူၺ်းပိူၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ယူႇယူႇၵုမ်ႇဢိုၵ်ႉၵႅၼ်ႉၼမ်ႉလၢႆးသေ
တႃႇၸၢႆးလႆႈတၢင်းၶွႆယူႇ မီးၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း
ယူႇၵႂႃႇယူႇမႃး ဢိူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၵေႃႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်
ဢွၵ်ႇပႆတၢင်းမီးၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ယႃႇပေထဵင်ၵႂၢမ်းၽွမ်ႉၸၢႆးလႄႈၼွင်ႉႁၵ်ႉဢိူၺ်း ….] 2