Error message

Deprecated function: Optional parameter $feed_nid declared before required parameter $context is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /homepages/32/d401354840/htdocs/SengZawmFah/includes/bootstrap.inc).

ၽဵင်းၵႂၢမ်း

မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈ

တႅမ်ႈ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ
ႁွင်ႉ  - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ ၊ ၸၢႆးသႅင်ႁေႃၾႃႉ၊ ၸၢႆးသႅင်ဢေၾႃႉ

V1: မႄႈၼႆႉမိူၼ်လူမ်းၵတ်းယဵၼ်   မႄႈၼႆႉမိူၼ်ၼမ်ႉလိၼ်းၵတ်းယဵၼ်
မႄႈၼႆႉမိူၼ်တူၼ်ႈမႆႉႁုင်းလူင်  မိူၼ်လိူၼ်မူၼ်းပိူင်းထွင်ႇသၢႆလႅင်း
ပၼ်လုၵ်ႈလၢင်းသဝ်းလိုဝ်ႈၸႂ်  ပၼ်ႁူမ်ႈငဝ်းပဝ်းႁႂ်ႈၸႂ်ဢုၼ်ႇ
မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈၼႆႉ  ႁၵ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၵူႊၵေႃႉ

V2: ၸဵမ်မိူဝ်ႈယူႇၼႂ်းတွင်ႉမႄႈ   မႄႈၼႆႉမေႃႁၵ်ႉလုၵ်ႈဝႆႉယဝ်ႈ
ၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈၸႂ်ပေႃးၶႂ်ႈၶၢတ်ႇ  ၶၢၼ်ၸႂ်ၸမ်တၢင်းတၢႆၼႆၵေႃႈ
တႃႇလုၵ်ႈလၢင်းတမ်းသဵၼ်ႈၸႂ်    ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၸိူဝ်းၽေးၶဵၼ်
ၵုင်ႇမုၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူးၼႆႉၶိုၵ်ႉယႂ်ႇဢိူဝ်ႈ

Cho: ဢေႃး….. မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈႁဝ်းၼႆႉ    ႁၢင်ႊလီသုတ်းတီႈ တၢင်းတႅၵ်ႈၶိုတ်းဢမ်ႇႁၼ်မီးသင်
တီႈၼႂ်းၶူင်းၵၢင်ၼႆႉ   ႁွၼ်ႉမႆႈသုတ်းပဵၼ်တႃဝၼ်းဝႃႈၼႆ
ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ   ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈႁဝ်းယဝ်ႈ  မႄႈဢိူၺ်းမႄ
Music
V1: မႄႈၼႆႉမိူၼ်လူမ်းၵတ်းယဵၼ်   မႄႈၼႆႉမိူၼ်ၼမ်ႉလိၼ်းၵတ်းယဵၼ်
မႄႈၼႆႉမိူၼ်တူၼ်ႈမႆႉႁုင်းလူင်  မိူၼ်လိူၼ်မူၼ်းပိူင်းထွင်ႇသၢႆလႅင်း
ပၼ်လုၵ်ႈလၢင်းသဝ်းလိုဝ်ႈၸႂ်  ပၼ်ႁူမ်ႈငဝ်းပဝ်းႁႂ်ႈၸႂ်ဢုၼ်ႇ
မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈၼႆႉ  ႁၵ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၵူႊၵေႃႉ

V3: ပၢၼ်ဢေလႅင် ၶိုၼ်းဝၼ်းၼႂ်   မႄႈၼႆႉသွမ်ၼူမ်းႁႂ်ႈတွင်ႉဢိမ်ႇ
ၶိင်ႇၼွၼ်းၵေႃႈ တႃၼွၼ်းလူႉၼမ်  ႁွပ်ႇၵွတ်ႇလုမ်းလႃးၵူႊဝၼ်း
တေႃႇၵၢၼ်းၸွမ်းလိၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈ   မေႃပႆတၢင်းယဝ်ႈ ႁႂ်ႈပေႉတူဝ်
မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈၼႆႉ   ႁၵ်ႉလုၵ်ႈသုတ်းတေႃႇၸူဝ်ႊ   

Cho: ဢေႃး….. မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈႁဝ်းၼႆႉ    ႁၢင်ႊလီသုတ်းတီႈ တၢင်းတႅၵ်ႈၶိုတ်းဢမ်ႇႁၼ်မီးသင်
တီႈၼႂ်းၶူင်းၵၢင်ၼႆႉ   ႁွၼ်ႉမႆႈသုတ်းပဵၼ်တႃဝၼ်းဝႃႈၼႆ
ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ   ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈႁဝ်းယဝ်ႈ  မႄႈဢိူၺ်းမႄႈ

Cho: ဢေႃး….. မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈႁဝ်းၼႆႉ    ႁၢင်ႊလီသုတ်းတီႈ တၢင်းတႅၵ်ႈၶိုတ်းဢမ်ႇႁၼ်မီးသင်
တီႈၼႂ်းၶူင်းၵၢင်ၼႆႉ   ႁွၼ်ႉမႆႈသုတ်းပဵၼ်တႃဝၼ်းဝႃႈၼႆ
ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ   ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈႁဝ်းယဝ်ႈ  မႄႈဢိူၺ်းမႄႈ
ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ   ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈႁဝ်းယဝ်ႈ  မႄႈဢိူၺ်းမႄႈ
ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ   ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မႄႈႁဝ်းယဝ်ႈ  မႄႈဢိူၺ်း .... မႄႈ ....