Error message

Deprecated function: Optional parameter $feed_nid declared before required parameter $context is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /homepages/32/d401354840/htdocs/SengZawmFah/includes/bootstrap.inc).

ၽဵင်းၵႂၢမ်း

ပေႃႈ

တႅမ်ႈ-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ
ႁွင်ႉ-ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ၊ ၸၢႆးသႅင်ႁေႃၾႃႉ၊ ၸၢႆးသႅင်ဢေၾႃႉ၊ ၸၢႆးသႅင်လၢဝ်ၾႃႉ

လႃႈ ....လႃႇ ....လႃး .....လႃႇ .....
V1   ပေႃႈဢိူၺ်း  ယိၼ်းၸူမ်းယွၼ်ႉပေႃႈပၼ်ႁူမ်ႈငဝ်းႁႂ်ႈၸႂ်ဢုၼ်ႇ
ပၼ်သုၼ်ႇ   လုၵ်ႈလၢင်းမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းၵတ့်ၶႅၼ်ႇ  ၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈ တေႃႇၸူဝ်ႈ
ႁႃငိုၼ်း  ႁႂ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

V2  မိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ   ႁႅင်းတိုၵ်ႉလဵၵ်ႉသင်ၵေႃႈၸွႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်
ၶႂ်ႈထၢမ်  ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈလႂ်ၵေႃႈယႃႇ  ဢမ်ႇလုတ်ႈဢမ်ႇႁၢမ်း
ပေႃႈႁဝ်း  သပ်းလႅင်းတွပ်ႇလုၵ်ႈတႃႇသေႇ

Cho:    သင်ႇသွၼ်   ဢွၼ်ၸုင်ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းပၢၼ်ၵူၼ်းယၢဝ်းၵႆ
မွၵ်ႇၼႄပၼ်  ဢၼ်လႂ်လီၸႃႉ  ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းတင်းၼမ်
မွင်းလုၵ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉၵတ်ႉငၢၼ်  ၼႃႈယုမ်ႉဝၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈ
ၼႂ်းၵႄႈပိူၼ်ႈ  ဢမ်ႇလႆႈၼႃႈၼွႆႉလဵၵ်ႉဢီႈသင်    ၵုင်ႇပေႃႈႁဝ်းယႂ်ႇ
 Solo     V1
V3   ႁဵတ်းၵၢၼ်  သုတ်းဝၼ်းႁိူဝ်ႉမွႆႈၵေႃႈ   ပေႃႈႁဝ်းတိုၼ်းပေႉၸႂ်
ပိူဝ်ႈတႃႇ   ႁႂ်ႈပေႃးသိုဝ်ႉ တၢင်းတိုဝ်း ၶူဝ်းလဵင်းမႂ်ႇ   တႃႇသဝ်းတႃႇၵိၼ်
ၵူႊဝၼ်း  လုၵ်ႈလၢင်း  ဢမ်ႇလႆႈၶီသင်

Cho:    သင်ႇသွၼ်   ဢွၼ်ၸုင်ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းပၢၼ်ၵူၼ်းယၢဝ်းၵႆ
မွၵ်ႇၼႄပၼ်  ဢၼ်လႂ်လီၸႃႉ  ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းတင်းၼမ်
မွင်းလုၵ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉၵတ်ႉငၢၼ်  ၼႃႈယုမ်ႉဝၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈ
ၼႂ်းၵႄႈပိူၼ်ႈ  ဢမ်ႇလႆႈၼႃႈၼွႆႉလဵၵ်ႉဢီႈသင်    ၵုင်ႇပေႃႈႁဝ်းယႂ်ႇ

Cho:  ဢမ်ႇပၼ် ၽႂ်လူလၢႆ ၵူႊတၢင်းႁေႉၵင်ႈ  လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ
ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ပိုင်ႈဢိင်  ၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်း  ႁႂ်ႈပေႃးမူၼ်းလီ
မီးၼမ်ႉၸႂ်လီႁတ်းႁၢၼ်  ၼႃႈယုမ်ႉဝၢၼ်ပေႃႈႁၵ်ႉလုၵ်ႈ
(ႁူႉႁၼ်ထိုင် / ၶုပ်ႉဝႆႈထိုင် ) ၵုင်ႇမုၼ်ဢူငဝ်းတင်းသဵင်ႈယဝ်ႈ  ပေႃႈႁၵ်ႉဢိူၺ်း
လႃႈ ....လႃႇ ....လႃး .....လႃႇ .....