Error message

Deprecated function: Optional parameter $feed_nid declared before required parameter $context is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /homepages/32/d401354840/htdocs/SengZawmFah/includes/bootstrap.inc).

ပီႊမႂ်ႇတႆး

ပီႊမႂ်ႇတႆး

တႅမ်ႈ၊ ႁွင်ႉ - ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

ၵႂၢမ်းပႅင်း(လွင်ႊမၢဝ်း) ...ဢႃးလွႆး … ၸင်ႇဝႃႈႁွမ်ပၢၼ်းသွႆးဢိူၺ်း ..
ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတင်းလူင်ပႃးထူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းပွႆး
သမ်ႉမႃးၵိၼ်ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈၶဝ်ႈသွႆးတႆး သင်ပေႉမႃးလႆႈဝၢၼ်ယႂ်ႇဝႃႈဢိူၺ်း …
ဢႃးလွႆးလႃး …မုၵ်ႉၸုမ်းပေႃႈၼုမ်ႇမႄႈၼုမ်ႇ မၢဝ်သၢဝ်ၵေႃႈၼေႃး
ၼုင်ႈတင်းသိူဝ်ႈၶူဝ်းမႂ်ႇဢွၼ်ႇ ႁူမ်ၸူမ်းသူင်သိူဝ်းပွႆး
သမ်ႉပေႃး…ၵႃႈၵွင်ယုၵ်ႉမိုဝ်းသွႆးဝႃႈဢိူၺ်း …
ဢႃးလွႆး ..ၸင်ႇဝႃႈၵူၼ်းယွမ်ၵူၼ်းပီး ၵူၼ်းႁီးၵူၼ်းပွၵ်းဢိူၺ်း
ႁဝ်းပဵၼ်တႆးၶိူဝ်းလဵဝ် ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၶူဝ်ဢွၵ်းဢွၵ်းၼႆ ၸႂ်သိူဝ်းလေႃး
ၵမ်းၼႆႉ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းလၢတ်ႈပုၼ်ႈတွၼ်းတိူဝ်း မူၼ်ႊပဵဝ်ႇ
ဢႃးလွႆးလႃး ..လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၼေႃး မၼ်းဝူၼ်ႉလႆႈသၢင်ႇတေႃႇ
ဢၼ်ပွႆးပီႊမႂ်ႇႁဝ်း လႆႈႁွတ်ႈထိုင်မႃး ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇယိင်းၸၢႆးၶဝ်
ဢွၼ်မႃးႁူမ်ႈႁွမ်းပႃးယဝ်ႈဢိူၺ်း ...
ဢႃးလွႆးဝႃႈ …မႂ်းၽႃးၵၢၼ်ႈၶွင်ႇ …
ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းသမ်ႉမႃးၵႃႈၸွမ်း … လုၵ်ႉၵွင်မွင်းသႅင်ႇၼႂ်းပွႆးမိူဝ်ႈယၢမ်းၼႆႉ
ႁဝ်းႁူမ်ႈယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၶိူဝ်းတႆးလႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
ယႃႇပေႁႂ်ႈမၼ်းမီးလွင်ႈတၢင်းၶီမႆႈ ..ၶီမႆႈ ..ဝႃႈဢိူၺ်း ….
V1: မိူဝ်းတႆး ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ လီယူႇလီၵိၼ်ၼႃႇ
ပႃးတင်းထုင်းၾိင်ႈ မီးၸဵမ်မိူဝ်ႈပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႁဝ်း
ၽၢၼ်ၽၢၼ်မီးမီး ၼႃႈယုမ်ႉၵီႊ ဝၼ်းႁပ်ႉၸဵင်ၸူမ်းပီႊမႂ်ႇတႆး

V2: ၸူမ်းသိူဝ်းၼမ်ႉတႃပေႃးယိုင်ႈ လဵၵ်ႉၼုမ်ႇထဝ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ
ၸူမ်းသိူဝ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ၾိင်ႈပၢၼ်ဢွၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႁဝ်း
ၵေႃႇပၼ်ႁဝ်းမႃး ႁႂ်ႈတွင်းဢဝ် ပွႆးလဵၼ်ႈၸဵင်ႁပ်ႉပီႊမႂ်ႇတႆး

Cho: မူၺ်ၼၢႆးတူၵ်းပေႃးတၼ်ယဝ်ႈ မွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႊၸွမ်းႁူၺ်ႈလွႆ
ထႅမ်ၸွႆႈတၢင်းႁၢင်ႊလီတႃႇ ပွႆးပီႊမႂ်ႇ
သဵင်ဝတ်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းဢူၼ်မေႃးၼၼ်ႈယူႇပီႊမႂ်ႇတႆး
သဵင်ၵွင်မွင်းၵေႃႈ လင်မေႃးပၼ်းယူႇ ပီႊမႂ်ႇတႆး
Music

V1: မိူဝ်းတႆး ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ လီယူႇလီၵိၼ်ၼႃႇ
ပႃးတင်းထုင်းၾိင်ႈ မီးၸဵမ်မိူဝ်ႈပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႁဝ်း
ၽၢၼ်ၽၢၼ်မီးမီး ၼႃႈယုမ်ႉၵီႊ ဝၼ်းႁပ်ႉၸဵင်ၸူမ်းပီႊမႂ်ႇတႆး

Cho: မူၺ်ၼၢႆးတူၵ်းပေႃးတၼ်ယဝ်ႈ မွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႊၸွမ်းႁူၺ်ႈလွႆ
ထႅမ်ၸွႆႈတၢင်းႁၢင်ႊလီတႃႇ ပွႆးပီႊမႂ်ႇ
သဵင်ၵွင်ႊမွင်းယၢင်း ၼႄတၢင်းၵိုၼ်းယူႇပီႊမႂ်ႇတႆး
လၢႆပီႊမိူင်းၵေႃႈ ယႃႇလိုမ်းသၢင်ႈၵေႃႇ ပီႊမႂ်ႇတႆး
လၢႆပီႊမိူင်းၵေႃႈ လီၸူမ်းႁပ်ႉယူႇ ပီႊမႂ်ႇတႆး
လၢႆပီႊမိူင်းၵေႃႈ ယႃႇလိုမ်းသၢင်ႈၵေႃႇ ပီႊမႂ်ႇတႆး
လၢႆပီႊမိူင်းၵေႃႈ လီၸူမ်းႁပ်ႉယူႇ ....